Хронограф и тахиметър

                                                                         

Часовниците с хронограф имат по-сложен механизъм, благодарение на който работят освен като нормален аналогов
часовник, и като хронометър.
Снабдени са с два допълнителни бутона, разположени на 2 часа и 4 часа. Те служат

за стартиране и стопиране на хронометъра.

 

Характерна за циферблата е допълнителната тънка стрелка, измерваща секундите при включен хронометър, която
стои неподвижна на 12 часа при нормална работа на часовника и три малки кръгли скали с отделни стрелки, които
визуализират изминалите стотни, секунди и часове. Обикновено едната скала отчита секундите, а другите две -
минутите и часовете.Настройка на часа
Коронката има две позиции - първа позиция (първо издърпване) и втора позиция (второ издърпване).
За настройка на часа изтеглете коронката на втора позиция и превъртете коронката, за  да настроите часа.
След това върнете коронката навътре до нормална позиция.


Настройка на датата
Издърпайте коронката на първа позиция и настройте датата с въртене. Върнете я до нормална позиция.
Важно:
избягвайте настройка на датата, докато стрелките сочат 9:00 p.m. - 1:00 a.m. Това са часовете, в които механизмът
се подготвя и осъществява обръщане на датата.

 

Измерване на изминало време
Натиснете горния ляв бутон, за да започнете измерване.
Повторното натискане на горния ляв бутон стопира хронометъра.
За да рестартирате (нулирате) хронометъра, натиснете долния ляв бутон.Какво е това тахиметър?
 

Някои модели часовници имат Tachymeter, наричан още тахиметрична скала. Тахиметърът е пръстен със скала върху
корпуса или циферблата на часовника. Функцията му е да измерва скорост или свършена работа. Така може да се
изчисли скорост, базирана на изминало време или дистанция на базата на
постоянна скорост.

Тахиметричната скала на часовниците изчислява скоростта, с която се движите, като разделя числото 3600 (секунди
в 1 час) на секундите, за които изминавате определено разстояние 1 км. Ако искате да засечете средна скорост за
разстояние 1 км, стартирайте секундарника на 12 часа. Когато изминете 1 км, погледнете отново секундарника.
Ако изминете отсечка от 1 км за 45 секунди, стрелката ще сочи 80 т. е. средната ви скорост е била 80 км/час
(3600 : 45 = 80)