Хронограф и тахиметър

                                                                         

Часовниците с хронограф имат по-сложен механизъм, благодарение на който работят освен като обикновен

аналогов часовник, и като хронометър. Снабдени са с два допълнителни бутона, разположени на 2 и 4 часа.

Те служат за стартиране и стопиране на хронометъра.

 

Характерна за циферблата е допълнителната тънка стрелка, измерваща секундите при включен хронометър,

която стои неподвижна на 12 часа при нормална работа и три малки кръгли скали с отделни стрелки, които

визуализират изминалите стотни, секунди и часове. Едната скала отчита секундите, а другите две - минутите

и часовете.


Настройка на часа

Коронката има две позиции - първа позиция (първо издърпване) и втора позиция (второ издърпване).

За настройка на часа изтеглете коронката на втора позиция и превъртете коронката, за да настроите часа.

След това върнете коронката навътре до нормална позиция.Настройка на датата

Издърпайте коронката на първа позиция и настройте датата с въртене.

Върнете я до нормална позиция.

 

Измерване на изминало време

Натиснете горния ляв бутон, за да започнете измерване. Повторно натискане на горен ляв бутон стопира
хронометъра. За да рестартирате хронометъра, натиснете долния ляв бутон.
 
 
Какво е това тахиметър?


 

 

Някои модели часовници имат Tachymeter, наричан още тахиметрична скала.

Тахиметърът е пръстен със скала върху циферблата на часовника. Функцията му е да измерва скоростта.

Може да се изчисли скорост, базирана на изминало време или дистанция на базата на постоянна скорост.
 

Напр. Ако искате да засечете средна скорост за разстояние 1 км, стартирайте секундарника на 12 часа.

Когато изминете 1 км, погледнете отново секундарника. Ако изминете отсечка от 1 км за 45 секунди,

стрелката ще сочи 80 т. е. средната ви скорост е била 80 км/час (3600 : 45 = 80)